Gå til hovedindhold

Om The Spring

The Spring er et nyt fysisk innovationsdistrikt for vandteknologi i Aarhus.

 • Læs op

Indhold

  Der er sket en fejl, der er sendt en besked til support: ncText

  Der er i dag stort fokus på det udviklings- og vækstpotentiale vandteknologi udgør for Danmark. Over de kommende år vil der fra både offentlig og privat side blive skruet op for investeringerne for at gøre vandteknologi til en endnu stærkere dansk styrkeposition og driver for innovation, øget eksport og jobskabelse.

  I 2021 blev foreningen og samarbejdsalliancen, Water Valley Denmark, dannet. Water Valley Denmark skal være en afgørende katalysator for at få forløst den danske vandsektors potentiale om at blive verdensførende samt fordoble eksporten fra 20 til 40 milliarder kr. frem mod 2030. Initiativkredsen bag Water Valley Denmark består af Dansk Industri, store globale virksomheder i Danmark som Grundfos, Danfoss, Kamstrup, AVK, Systematic, Aarsleff og Rambøll, vandselskaber, universiteter og videninstitutioner m.fl. Aarhus Kommune er partnermedlem.

  Kredsen bag Water Valley Denmark har påpeget behovet for at få etableret et fysisk innovationsdistrikt for vandteknologi i Aarhus, der kan blive epicenter for viden, udvikling og demonstration af danske vandløsninger. Innovationsdistriktet har fået navnet The Spring.

  Vision
  The Spring bidrager til en bæredygtig verden, hvor der er rent vand til alle.

  The Spring er et innovationsdistrikt for vandteknologi - et epicenter for viden, udvikling og demonstration af vandløsninger. Her bringer vi vandsektorens innovative aktører tættere sammen lige fra iværksættere til globale virksomheder, vandselskaber, forskere og studerende.

  I The Spring vil vi skabe løsninger, der er radikalt bedre end dem, vi kender i dag, så udvikling og udbredelse af vandteknologi i verdensklasse accelereres. Innovationsdistriktet bliver en magnet for talent, viden og kapital, som kommer hele vandbranchen til gode – både i Danmark og resten af verden.

  De grundlæggende værdier, der skal hjælpe til at indfri innovationsdistriktets vision, er følgende:

  Ansvarlighed

  Vi har ansvar for at bruge vores evner til at sikre at alle har adgang til rent vand – i Danmark såvel som resten af verden.

  Ambitiøs

  Vi vil i samarbejde udvikle løsninger, der er radikalt bedre end dem vi kender i dag.

  Hurtighed

  Vi vil accelerere udviklingen af vandteknologiske løsninger for at møde verdens akutte udfordringer indenfor vand og bæredygtighed.

  Synlighed

  Vi skal vise vandet og vi skal vise vores styrkepositioner.

  Bæredygtighed

  Vi vil arbejde for en omstilling der er bæredygtig – også i økonomisk forstand.

  Fakta om the Spring

  • Området ligger ca. 7 km fra Aarhus Rådhus og tæt på Aarhus Syd motorvejen.
  • Aarhus Vands nye domicil i The Spring står færdigt i januar 2023.
  • Den næste udviklingsfase i The Spring er et grundareal på 80.000m2, der muliggør opførelsen af 50-80.000 etagemeter.
  • Aarhus Kommune forventer sammen med en investor at etablere et arealudviklingsselskab for innovationsdistriktet, hvor Aarhus Kommune indskyder arealerne og investor indskyder kapital.
  • Aarsleff, Erhvervsakademi Aarhus og Aarhus Tech ligger i området, og huser tilsammen ca. 800 arbejdspladser og 300 studerende.

  Ankestyrelsen har givet sit samtykke til, at Aarhus Kommune uden offentligt udbud kan overdrage sine arealer i The Spring til et arealudviklingsselskab, som skal stiftes og ejes af Aarhus Kommune og en privat investor. Dette skal ske med henblik på udviklingen af The Spring som et område til fordel for vandsektoren.

  Kontakt Aarhus Kommune vedr. arealudviklingsselskab:

  Bente Lykke Sørensen

  M: + 45 5157 6418, E: bls@aarhus.dk
  Bystrategi,
  Teknik og Miljø