Gå til hovedindhold

Samarbejdspartnere

Aarhus Kommune arbejder tæt sammen med en række forskellige aktører ifm. planlægning, etablering og udvikling af aktiviteter i The Spring.

Blandt samarbejdspartnerne bag The Spring er:

 • Læs op

Indhold

  Water Valley Denmark er en forening og samarbejdsalliance, der har som mål at få forløst den danske vandsektors potentiale om at blive verdensførende samt fordoble eksporten fra 20 til 40 milliarder kr. frem mod 2030.

  Water Valley Denmark er en alliance mellem danske og internationale aktører, der strækker sig fra videnskabs- og forskningsinstitutter til startups og globale forsyningsvirksomheder. Med en samlet ambition er Water Valley Denmark vækstkatalysator for den danske vandsektor.

  Læs mere om Water Valley Denmark.

   

  CLEAN er Danmarks miljøklynge, hvis vision er, at danske virksomheder skal være verdensførende inden for miljøområdet – herunder vand. I CLEAN mødes små og mellemstore virksomheder med store virksomheder, iværksættere, forsyninger, kommuner, regioner og videninstitutioner. Fælles for alle er, at de arbejder med områder som ”Vand i teknosfæren”, ”Klimatilpasning”, ”Affald, ressourcer & materialer”, ”Luft”, ”Jord, vand & natur”.

  CLEAN ønsker at fremme samarbejde regionalt, nationalt og globalt. Medlemmerne spænder bredt fra små og store virksomheder til videninstitutioner og offentlige myndigheder – alle med interesse inden for miljøteknologi.

  Læs mere om CLEAN.

  Aarhus University Centre for Water Technology er et tværfagligt forskningscenter med deltagelse fra fakulteterne for Natural Sciences og Technical Sciences ved Aarhus Universitet.

  AU-WATEC har fokus på at udvikle løsninger på lokale og globale udfordringer inden for vand - herunder kommunal spildevandsrensning, proceskontrol og overflade- og grundvandshåndtering samt restaurering af søer, vandløb og vandløbszoner.

  Forskningscenteret er en indgang for aktører og partnere i industrien og for erhvervslivet, både nationalt og internationalt. 

  Læs mere om AU-WATEC.

  INCUBA A/S er et af Danmarks stærkeste udviklingsmiljøer for skalerbare teknologivirksomheder inden for it, cleantech og life science. INCUBA er sat i verden for at accelerere udviklingen af videnstunge virksomheder og understøtte transformationen af forskning og innovative idéer til vækst og arbejdspladser.

  INCUBAs tre forskerparker – i hhv. Skejby, Katrinebjerg og Navitas – rummer næsten 200 startups, scaleups og etablerede virksomheder og mere end 1500 medarbejdere, forskere, iværksættere, investorer og specialister.

  Læs mere om INCUBA A/S.

  Aarsleff er en førende dansk entreprenørkoncern, der har gjort det til deres speciale at udtænke, planlægge og gennemføre store projekter inden for infrastruktur, klimatilpasning, miljø, energi og byggeri – fra projektering til aflevering. Med udgangspunkt i en stærk position i Danmark og Østersøregionen løser Aarsleff projekter i det meste af verden.

  Aarsleffs hovedkontor er placeret i The Spring. Koncernen er arbejdsplads for i alt 7700 medarbejdere, der fordeler sig på det danske moderselskab og på datterselskaberne i ind- og udland.

  Læs mere om Aarsleff.

  Aarhus Vand er et førende vandselskab, når det gælder viden, teknologi og udvikling af bæredygtige løsninger til fremtidens vandforsyning. Gennem opfindsomhed og forpligtende fællesskaber arbejder Aarhus Vand for at levere innovative løsninger, der fremtidssikrer et balanceret vandkredsløb som rammen for et sundt liv og diversitet i naturen.

  Aarhus Vand opfører lige nu nyt domicil i The Spring, der står klar til indflytning primo 2023.

  Læs mere om Aarhus Vand.

  Erhvervsakademi Aarhus udvikler og gennemfører praksisnære videregående uddannelser. Erhvervsakademi Aarhus er et af landets største erhvervsakademier med:

  • 5.200 fuldtidsstuderende
  • 4.900 deltidsstuderende
  • 400 ansatte

  Aarhus Kommune har netop købt Erhvervsakademi Aarhus’ bygning i The Spring til overtagelse sommeren 2024, og allerede fra 2022 råder Aarhus Kommune over godt 300 m2 til aktiviteter ifm. The Spring.

  Læs mere om Erhvervsakademi Aarhus.