Gå til hovedindhold

Trifork i The Spring

Tech-virksomheden Trifork har planer om at etablere et flerbrugerhus på 4000 m2, som vil huse et par af Triforks egne business units samt andre vandrelaterede virksomheder - og samlet være base for 200-250 arbejdspladser. Der vil samtidig være møde- og konferencefaciliteter til op mod 400 personer. Byggeriet forventes at gå i jorden i 2. halvår 2023 og vil står færdigt senest i 2025.

  • Læs op

Indhold

    Byggeriet består af to bygninger. For det første et flerbrugerhus på 4.000 m2, der skal huse et par af Triforks egne business units på samlet omkring 50-60 personer – samt en række andre vand-virksomheder inkl. forventelig nogle af de water tech startups som Trifork har investeret i. Bygning 2 – og det er den nederste på billedet - vil rumme en møde – og konferencefacilitet med plads til op til 400 mennesker.

    Trifork vil bygge i træ, og i det hele taget tænke bæredygtige løsninger - også inden for vand - ind i byggeriet. Trifork er bl.a. også interesseret i at gøre bygningen klar til at blive koblet til de mulige fremtidige testfaciliteter i The Spring.

    Trifork planlægger at påbegynde i 2. halvår 2023. Det samlede byggeri forventes at stå færdigt ultimo 2024 eller primo 2025.  

    Sidst opdateret: 4. oktober 2023